Reklamační řád

 1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím Zásilkovna.cz nebo GLS je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou.
 2. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s doručitelem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
 3. Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.
 4. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.obchodprotebe.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
 5. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:
  Arei reklamní předměty s.r.o. – Reklamační oddělení
  Hyacintová 8
  Praha 10
  106 00
  k reklamaci je nutné vyplnit: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), datum nákupu, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
 6. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).
 7. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad – fakturu (sloužící také jako záruční list). Zboží zaslané zpět musí být v úplném stavu včetně manuálů, kabelů a ostatního příslušenství.
 8. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu je zákazník povinen buď zboží zabalit do originálního obalu nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
 9. Jako záruční list slouží faktura, přiložená ke každé zakázce.
 10. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
 11. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.