Reklamační řád
 1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím Zásilkovna.cz nebo GLS je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou.
 2. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s doručitelem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
 3. Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.
 4. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.obchodprotebe.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
 5. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:
  Arei reklamní předměty s.r.o. – Reklamační oddělení
  Hyacintová 8
  Praha 10
  106 00
  k reklamaci je nutné vyplnit: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), datum nákupu, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
 6. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).
 7. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad – fakturu (sloužící také jako záruční list). Zboží zaslané zpět musí být v úplném stavu včetně manuálů, kabelů a ostatního příslušenství.
 8. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu je zákazník povinen buď zboží zabalit do originálního obalu nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
 9. Jako záruční list slouží faktura, přiložená ke každé zakázce.
 10. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
 11. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
Arei reklamní předměty  s.r.o. - Obchod pro tebe
Hyacintová 8
Praha 10
106 00
Provozní doba:
Pondělí - Pátek:   9:00 - 16:00
Telefon:
+420 773 682 197
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.